Wie zijn wij?

Wij zijn een schoolbestuur van het katholiek onderwijs. Naast 19 basisscholen met 24 vestigingsplaatsen hebben wij ook vier secundaire scholen, een centrum voor leren & werken en een internaat onder onze vleugels. Als schoolbestuur zijn wij niet alleen verantwoordelijk voor het beleid voor al deze instellingen, maar organiseren wij ook de nodige ondersteuning voor hun werking. Zo kunnen zij bij onze centrale diensten terecht voor ondersteuning op het vlak van

Lokale bestuurscomités

Missie

Waarom bestaan wij ?

KOMO staat via zijn scholen en internaat en vanuit hun katholieke identiteit voor het onderwijs en de vorming van kleuters, kinderen en jongeren tot jongvolwassenen. KOMO leidt, ondersteunt en faciliteert zijn scholen en internaat in de realisatie van hun opdracht.

Welke organisatie willen we zijn?

De 8 lokale bestuurscomités (LBC)

KOMO West

Vrije Basisschool De Ark,  Mechelen

Vrije Basisschool De Vlieger, Heffen

Vrije Basisschool Sancta Maria, Willebroek (A. Van Landeghemstraat)

Vrije Basisschool Sancta Maria, Willebroek (Breendonkstraat)

KOMO BIMSEM

Vrije Basisschool Lagere Oefenschool (BimSem, De luchtballon & De Wondertuin) Mechelen

Berthoutinstituut-Klein Seminarie, Mechelen

Berthoutinstituut-Klein Seminarie 1,  Mechelen

Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2,  Mechelen

Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie 1,  Mechelen

Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2,  Mechelen

KOMO Centrum

Vrije Basisschool Sint-Jozef Coloma (Coloma- bos & Vredestraat) Mechelen

Vrije Basisschool De Parel, (Sint-Jan-Berchmans, Sint-Rombouts & Pius-X) Mechelen 

Vrije Basisschool Don Bosco,  Mechelen

KOMO Noord

Vrije Basisschool Sint-Pieter,  Mechelen

Vrije Basisschool Sinte Maria,  Bonheiden

Vrije Basisschool Sint-Katarinaschool,  Sint-Katelijne-Waver

KOMO Zuid

Vrije Basisschool Sint-Niklaas, Leest

Vrije Basisschool Sint-Maartenschool,  Hombeek

Vrije Basisschool De Zonnewijzer, Weerde

Vrije Basisschool De Kriekelaar, Hofstad

KOMO Sint-Romboutscollege

Vrije Basisschool Sint-Romboutscollege (Sint-Romboutscollege & De Toverberg),  Mechelen

Sint-Romboutscollege, Mechelen

KOMO BuBao-Buso

Vrije Basisschool voor Buitengewoon Basisonderwijs De Sprankel,  Mechelen

Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs  De Vlinder, Mechelen

Vrije Gesubsidieerde School Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Janshof, Mechelen

KOMO Technische Scholen Mechelen

TSM Middenschool, Mechelen

TSM-Bovenbouw, Mechelen

Technische Scholen Mechelen, Mechelen

Centrum Leren en Werken, Mechelen

Kernwaarden

Hoe maken wij onze missie en visie waar? Door welke waarden laten wij ons leiden?

We vertrouwen in het potentieel van onze leerlingen en personeel, we vertrouwen in mekaar en in de meerwaarde van de samenwerking

Onze scholen

Basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs)

De Ark
Battel
De Wondertuin
Mechelen
Sint-Katarina
S.K.W.
De Vlieger
Heffen
Sint-Jozef Coloma
Mechelen
Sint-Niklaas
Leest
Sancta Maria

Landeghemstraat Willebroek

De Parel
Mechelen
Sint-Maarten
Hombeek
Sancta Maria

Breendonkstraat Willebroek

Don Bosco
Mechelen
De Zonnewijzer
Weerde
Sint-Rombouts-College Mechelen
Sint-Pieter
Mechelen
De Kriekelaar
Hofstade
De Luchtballon
Mechelen
Sinte-Maria
Bonheiden

Buitengewoon basis én secundair onderwijs

De Sprankel
Mechelen
De Vlinder
Mechelen
Sint-Janshof
Mechelen

Secundair onderwijs

Sint-Rombouts-College Mechelen
Technische Scholen Mechelen
Centrum Leren & Werken Mechelen
BimSem
Mechelen

Studieaanbod

Gewoon basisonderwijs

Al onze basisscholen bieden steeds kleuter- en lager onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

  • Vrije basisschool voor Buitengewoon Basisonderwijs De Sprankel:
  • Type 2: kleuter en lager
  • Type basisaanbod: lager
  •  
  • Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs  De Vlinder:
  • Type 9
  • Type basisaanbod

Internaat

Het schoolgebonden internaat is gelegen op het domein van de secundaire school BimSem (Berthoutinstituut-Klein Seminarie). De jongens en meisjes leven er samen in leefgroepen naargelang hun leeftijd: drie leefgroepen in het lager en drie leefgroepen in het middelbaar. Elke leefgroep heeft zijn eigen activiteiten, regels en afspraken. Gemeenschappelijk voor alle leefgroepen is de mensgerichte aanpak in een sfeer van vertrouwen, eerbied en respect. Iedere leerling beschikt over een individuele kamer.

Contact

KOMO – Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving